Styr- och övervakningsenhet SEHA-COM1

Förstora produktbilden

SEHA-COM1, Modbus TCP/IP

Styr- och övervakningsenhet

När brandskyddet och ventilationssystemet växer i komplexitet blir kraven på styr- och övervakningsenheterna större. Då krävs flexibla system som ger fler möjligheter att styra och kommunicera. SEHA-COM1 är huvudenhet i SEHA-systemet, och styr och övervakar brandspjäll, rökdetektorer, och brandgasfläktar.

Produktfördelar

  • Övervakning/styrning av brandspjäll, rökdetektorer och brandgasfläktar
  • Används som huvudenhet
  • Med TCP/IP

Produktinformation

SEHA-COM1 är en styr- och övervakningsenhet avsedd för att styra brandspjäll, brandgasspjäll och fläktar på ett flexibelt sätt. Enheten är en huvudenhet där alla ingående funktioner kan integreras i fastighetens övervakningssystem. Till enheten kan max 32 slavenheter anslutas, där varje slavenhet kan betjäna upp till 4 spjäll och 2 detektorgrupper. SEHA-COM1 uppfyller kraven som ställs på ett modernt styr- och övervakningssystem med möjlighet för anslutning till Modbus nätverk. För att överföra Modbus över Internet eller ett Intranät används TCP/IP. För att ansluta en brandlarmscentral till systemet finns SEHA-RD som tar in upp till 16+16 brandzoner. Enheten kan dessutom anslutas till ventilationsaggregat och brandevakuerings-fläkt liksom värmebatterier. SEHA-COM1 har också flera ingångar för till exempel externt brandlarm, tvångsöppning eller nattdrift.

Egenskaper

Antal spjäll

Max 128 spjäll med slavenheter

Spjällgrupper

64 st

Rökdetektor

64 st

Fläktgrupper

2 st

System

Huvudenhet för SEHA-SLV, -SLU, -SLV4 och kan även användas fristående

Till varje huvudenhet kan max 32 slavenheter anslutas. Hölje av ABS-plast, kapslingsklass IP65. Kommunicerbart via Modbus TCP/IP

Specifikationer

Exempel

QJC (enl AMA VVS & Kyla 19)

Styr- och övervakningsenhet, Hagabs typ SEHA-COM1, som huvudenhet tillsammans med n st slavenheter SEHA-SLV. Ansluts till MODBUS-nätverk

Specifikation

Styr- och övervakningsenhet

SEHA-COM1

Modbus över TCP/IP Modbus över TCP/IP

Modbus över TCP/IP Modbus över TCP/IP

Tillbehör

Slavenheter

För 2 spjällgrupper och 2 detektorgrupper

SEHA-SLV

För två spjällgrupper

SEHA-SLU

För två spjällgrupper för reglerande ställdon (0-10 V) och 2 detektorgrupper

SEHA-SLR

För två spjällgrupper med reglerande ställdon (0-10 V)

SEHA-SLQ

För 8 spjällgrupper och 4 detektorgrupper

SEHA-SLV4

Insamlingsenhet för larmsignaler

SEHA-RD

Kopplingsbox KBHA-a

a = 1 med testknapp, med kopplingsplint

a = 2 utan testknapp, med kopplingsplint

a = 3 utan testknapp, utan kopplingsplint

Rökdetektor för kanalmontage

RDHA

Montagebeslag för RDHA

UG-MB

Rökdetektor för rumsmontage

RDHB

Dokumentation

Skillnaden mellan brandspridning och brandgasspridning och hur du bäst skyddar dig

höghus vid vatten
rum i munksjötornet med vy

På vår kunskapshubb förklarar vi de praktiska skillnaderna mellan olika sätt att skydda en byggnad mot brandspridning och brandgasspridning.

Tillbehör