Tryckhållningsspjäll RETS

Förstora produktbilden

RETS

Tryckhållningsspjäll

Brandgaskontrollsystemet RESQUE är ett komplett sortiment ventilationsprodukter som räddar liv genom att trygga brandgasfria utrymningsvägar i höga byggnader. Produkterna i RESQUE kan komponeras och dimensioneras för många olika situationer, när ingen fastighet är den andra lik. Tryckhållningsspjäll RETS har två eller flera viktbelastade spjällblad, som förinställts på fabrik till det övertryck som beräknats för aktuellt trapphus eller hisschakt.

Produktfördelar

  • Självverkande spjäll för Resque-systemet
  • Rökgaskontroll

Produktinformation

RETS är ett självverkande spjäll som ingår i systemlösningen RESQUE. RETS håller övertrycket konstant i trapphus eller hisschakt vid trycksättning aktiverat vid brand. Spjället används i kombination med brandgasevakuering och för övertrycksättning av räddnings/utrymningshiss. RETS kombineras lämpligen med evakueringsspjället REEV. I normalfallet är RETS stängt men bör kombineras med REEV för att förhindra luft- och värmeläckage när brandgasevakueringssystemet är inaktivt. Spjället har två eller flera viktbelastade spjällblad och de levereras förinställda från fabrik till det övertryck som beräknats för aktuellt trapphus eller hisschakt. Flöde och önskat tryckfall över spjället tas fram av brandkonsult.

Egenskaper

Dimension

600 x 600 - 1200 x 1200 mm

Material

Förzinkad stålplåt

Styrning

Självverkande

Specifikationer

Exempel

Exempel beskrivning QJG (enl. AMA VVS & Kyla 19)

Tryckhållningsspjäll, HAGABs typ RETS i storlek 1200 x 1200 mm. Ange luftflöde samt önskat övertryck.

Specifikation

Kodexempel

RETS-1200-1200

Tryckhållningsspjäll

RETS-aaaa-bbbb

Storlek anslutningsmått (aaaa x bbbb)

aaaa = Länkarmsida

600 x 600

800 x 800

1000 x 1000

1200 x 1200

Dokumentation

RETS används i Borås högsta hus

höghus vid vatten
vy över Borås

Borås högsta hus håller hög standard vad gäller brandsäkerhet. Hagab har levererat tilluftsfläktarna i källaren som i kombination med tryckhållningsspjäll på varje våningsplan skapar övertryck i trapphus och hisschakt vid brand. Produkterna är en del av Hagabs RESQUE-sortiment, utvecklat för säker brandgasevakuering i höga hus.

Tillbehör