Takhuv RETH

Förstora produktbilden

RETH

Takhuv

Brandgaskontrollsystemet RESQUE är ett komplett sortiment ventilationsprodukter som räddar liv genom att trygga brandgasfria utrymningsvägar i höga byggnader. Produkterna i RESQUE kan komponeras och dimensioneras för många olika situationer, när ingen fastighet är den andra lik. Takhuv RETH placeras på högsta punkt över ett trapphus eller hisschakt. När systemet är inaktivt skall ingen nederbörd få tränga in i trapphuset via takhuven.

Produktfördelar

  • Takhuv utprovad för Resque-systemet
  • Flera materialval
  • Rökgaskontroll

Produktinformation

Takhuven RETH är en väder- och vindskyddad avluftshuv och ingår i systemlösningen RESQUE. RETH placeras på högsta punkt över ett trapphus eller hisschakt. Vid brand aktiveras ett antal funktioner för att säkerställa utrymning av personer i byggnaden. Trapphus ska hållas fria från brandgaser genom bl. a övertrycksättning och att luftströmmar via trapphuset ut till det fria via takhuven. När systemet är inaktivt hålls systemet stängt och ingen nederbörd tränger in i trapphuset via takhuven. Takhuv RETH placeras lämpligen på en takgenomföring RETG. Standardutförande på RETH är i förzinkad stålplåt men går att tillverka i flera material, se urval under produktens Egenskaper. Takhuven kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör, se standardkulörer för kortast leveranstid.

Egenskaper

Dimension

Se detaljer i produktdatablad

Material

Förzinkad stålplåt, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt eller Magestic

Egen lackeringsanläggning ger stor valfrihet av kulörer

Specifikationer

Exempel

QM (enl. AMA VVS & Kyla 19)

Takhuv, Hagabs typ RETH, i storlek 11

Specifikation

Kodexempel Takhuv

RETH-11

Takhuv

RETH-a

Storlek (a)

a = 7, 9, 11, 13 (se måttabell)

Dokumentation

RETH används i Borås högsta hus

höghus vid vatten
vy över Borås

De brandtekniska lösningarna för ventilationen i Borås högsta hus utgörs av Hagabs RESQUE-sortiment, ett sortiment särskilt utvecklat för säker brandgasevakuering i höga byggnader. RESQUE består av flertalet ventilationsprodukter som tillsammans säkrar brandgasfria utrymningsvägar i byggnaden.

Tillbehör