förstärkt ytterväggsgaller IYHA

Förstora produktbilden

IYHA

Förstärkt ytterväggsgaller

Hagabs förstärkta ytterväggsgaller kan vara passagen för både in- och avluft – ventilationssystemets andningshål. Beroende på placering och luftriktning varierar kraven i konstruktion och tillverkningsmaterial.

Produktfördelar

  • Förstärkt konstruktion
  • Smådjurssäkert
  • Finns i lackerat utförande

Produktinformation

IYHA är ett förstärkt ytterväggsgaller avsett att användas som skydd för avlufts- och uteluftsöppningar där höga krav på hållfasthet föreligger. IYHA har en robust konstruktion med en kraftig ytterram som nertill försetts med en droppkant. Ramen är försedd med vikbara spik-/inmurningsblek för att säkra infästningen av gallret. Bakom lamellerna är ett smådjurssäkert nät monterat. Standardutförande på IYHA är i förzinkad stålplåt men går att tillverka i flera material, se urval under produktens Egenskaper. Gallret kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör, se standardkulörer för kortast leveranstid.

Egenskaper

Dimension

Gallerinsatsen tillverkas med största bredd 700 mm. Vid större gallerbredder monteras flera insatser i samma ram. Galler med bredd x höjd större än 2000x2000 mm levereras i delar förberedda för ihopmontage på arbetsplatsen.

Material

Förzinkad stålplåt, aluzinkbelagd- eller rostfri stålplåt eller Majestic.

Egen lackeringsanläggning ger stor valfrihet av kulörer.

Specifikationer

Exempel

QM (enl AMA VVS & Kyla 19)

Ytterväggsgaller, Hagabs typ IYHA, bredd 600, höjd 800 mm av förzinkat stål med smådjurssäkert trådnät. Demontering av insatser skall ske från gallrets utsida.

Specifikation

Kodexempel

IYHA-600-800-1-1-1

Ytterväggsgaller

IYHA-aaa-bbb-c-d-e

Storlek, bredd x höjd, mm (aaaa-bbbb)

aaaa - bbbb 200 - 200 till 2000 - 2000

Utförande, låsning av gallerinsatsen (c)

c = 1 Från utsidan

Material (d)

d = 1 Förzinkad stålplåt

d = 2 Aluzinkbelagd stålplåt

d = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)

d = 4 Magestic

Ytbehandling (e)

e = 1 Obehandlat

e = 2 Lackerat (kulör anges)

Dokumentation

Specialtillverkade trekantiga IYHA

restaurangmiljö med utsikt
Victoria tower

Victoria Tower i Stockholm är den första byggnad i Sverige där hissar är primär evakueringsväg. Hotellet har ett system för brandgasevakuering i trapphus och hisschakt och för att begränsa brandgasspridning har varje våningsplan separata tryckhållningsspjäll från Hagab. Men Hagab har också bidragit till designen, genom de specialtillverkade trekantiga fläktgallren som smälter in i fasadmönstret.

Tillbehör