brand/brandgasspjäll intact

Förstora produktbilden

INTACT

Brand-/brandgasspjäll

Produktnamnet säger tydligt något om kraven, spjället förblir "intakt" i minst 60 minuter om elden kommer lös. INTACT är ett brandspjäll som effektivt stänger luftflödet och håller tätt mellan brandceller.

Produktfördelar

  • Flexibla montagesätt
  • Brandklass EI 60 S

Produktinformation

INTACT är ett brand-/brandgasspjäll som effektivt stänger luftflödet och håller tätt, mellan brandceller. Spjället skyddar mot spridning av brand och brandgas, och är godkänt för montering mot byggnadsdel eller frånskilt brandklassad vägg. Kanal och spjäll isoleras enligt godkänd metod med hjälp av isolerleverantörens anvisningar, se montageanvisning för korrekt montage. Spjällbladets tjocklek ger lågt tryckfall och med reglerande ställdon medger INTACT god reglering av luftflödet. Spjället levereras med fabriksmonterat säkerhetsställdon med termisk sensor. INTACT finns med 24V eller 230V. INTACT-R är reglerande 24V ställdon (0–10 V). INTACT-D är med snabbkoppling för styrsystemet Dectus.

Egenskaper

Brandteknisk klass

EI 60 S

Godkännanden

CE- och P-märkt

Dimension

Ø 100–630 mm

Material

Förzinkad stålplåt

Styrning

24V eller 230V

Montage

Mot vägg eller i kanal

QR-kod

På produkten finns en QR-kod för att enkelt komma till installation-, drift- och skötselanvisningar

Specifikationer

Exempel

QJC.2 (enl. AMA VVS & Kyla 19)

Brand-/Brandgasspjäll, HAGABs typ INTACT i storlek 315 med ställdon för 24 V.

Specifikation

Kodexempel

INTACT-315-1

Brand-/brandgasspjäll

INTACT-aaa-b

Storlek (aaa)

aaa = nominell diameter mm (100 – 630)

Ställdon (b)

b = 1, 24 V med termisk sensor

b = 2, 230 V med termisk sensor

b = 3, 24 V, reglerande 0-10 V-signal

b = 4, 24 V, Dectus snabbkontakt (5 m)

Tillbehör

Kopplingsbox

KBHA-a

Montagestos för lättregelvägg

INTSTOS-bbb

Styr- och övervakningsenhet

För max 4 spjäll

SEHA-M2

Styr/slavenhet för max 16 spjäll

SEHA-SLV4

Rökdetektor, kanal

RDHA

Rökdetektor, rum (takmontage)

RDHB

Dokumentation

Intact en del av brandskyddet i Uppgrenna Naturhus

uterum med växter och fåtöljer
uterum med hängande fåtöljer

Uppgrenna Naturhus är ett unikt boende och en annorlunda konferensanläggning som ska inspirera till ett hållbart sätt att bygga och leva. Naturhuset innebar ett extra spännande projekt för oss på Hagab, tack vare beställarens högt ställda krav på ekologisk hållbarhet. Vi bidrog med ett antal brandgasspjäll av typen Intact 60, för brandcellssektionering av byggnaden.

Tillbehör