Produkter

Ventilation

Bland våra ventilationsprodukter finns elektroniskt styrda och självreglerande spjäll, ett brett utbud av huvar och galler samt olika typer av ventilationstillbehör. 

Filter på Certifikat

35 produkter

CYHA

Byggvarubedömning Accepterad ikon Sundahus ikon

Ytterväggsgaller

RYHA

Byggvarubedömning Accepterad ikon

Ytterväggsgaller

IYHA

Byggvarubedömning Accepterad ikon Sundahus ikon

Förstärkt ytterväggsgaller

CTHA

Byggvarubedömning Accepterad ikon Sundahus ikon

Trådnät

RTHA

Byggvarubedömning Accepterad ikon

Trådnät

RIHA

Byggvarubedömning Accepterad ikon

Inspektionslucka

ÖTF

Anslutningsplåt med flänsanslutning

ÖTN

Anslutningsplåt med nippelanslutning

UTN

Undre anslutningsplåt med nippelanslutning

TBHA

Täckbricka

Hagab kulörkarta

av 35 produkter

Fler kategorier

Produkter

Brandskydd

Specialdesignade produkter

Skräddarsydda lösningar