Tillverkning av takhuv

Vårt kvalitetsarbete

För oss på Hagab handlar kvalitet inte om jakten på marknadsandelar. Utan om stolthet.

 

Vårt kvalitetsarbete börjar med varje enskild medarbetare. När var och en uppmärksammas för hur deras insats påverkar produkternas prestanda och företagets utveckling bygger vi en stolthet för det arbete vi gör och den kvalitet vi levererar.

Kvalitetspolicy

Hagab ska utveckla, tillverka och sälja produkter som möter våra kunders behov. Vår ambition är att våra produkter alltid ska ses som ett attraktivt val för kunden.

Detta ska ske genom att vi:

 

Vi är certifierade enligt ISO9001 (ISO9001:2015).

Vår ambition är att våra produkter alltid ska ses som ett attraktivt val för kunden.

Ritning av brandskyddskomponent