Utöka möjligheterna med expansionsenheten Dectus Connect

Utöka möjligheterna med expansionsenheten Dectus Connect

 

Expansionsenheten Dectus Connect utökar möjligheterna för styr- och övervakningsenheten Dectus Control genom

 

 

Enheten ansluts snabbt och enkelt med snabbkoppling till Dectus Control. Enkelt va?