Victoria_tower

Brandsäkerhet mot nya höjder

Victoria Tower – Stockholms nya landmärke – är första byggnad i Sverige där hissar är primär evakueringsväg. Hagab har viktig del i ventilationens brandsäkerhet.

 

Vid brandlarm prioriteras hissarna till berörda våningsplan. Hisschakten har ett övertryck för att för hindra att rök tränger in och kan snabbt ventileras genom huvar på taket.

Victoria_tower

Hotellet har ett system för brandgasevakuering i trapphus och hisschakt som följer Boverkets föreskrifter för höga byggnader. För att begränsa brandgasspridning, har varje våningsplan separata tryckhållningsspjäll, levererade av Hagab.

 

– Vi har dessutom levererat backströmningsskydd till alla 300 hotellrum förutom tryckhållningsspjällen. Produkter som ingår i Hagabs RESQUE-program för brandgasevakuering, förklarar Hans Norlinder, på Hagab i Stockholm.

 

– Vi har även bidragit lite till designen, fortsätter Hans. Hagab har nämligen specialtillverkat de trekantiga fläktgallren som smälter in i fasadmönstret.

restaurangmiljö
certifikat

Använda produkter i projektet

Fler referenser

Se alla referenser
Se alla referenser