Förstora produktbilden

Hagab materialförteckning

Vi har material som tål lantliga områden, stadsmiljöer och industriella områden med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar. Från klass C3 till C5.

  • Korrosivitetsklassning från C3 upp till C5

Produktinformation

Korrosivitetsklassning är en uppdelning av olika miljöer baserat på graden av korrosion, avfrätning per tidsenhet, en metall kan förväntas utsättas för i en viss miljö. Korrosivitetsklass är både miljö- och metallberoende, eftersom olika metaller reagerar olika i samma miljö. Takhuvar levereras i varmförzinkat stål med Korrosivitetsklassning C3 som standard. Om högre klassning än C3 krävs så väljs material utefter kraven. Se bifogad materialförteckning för samtliga material vi levererar och deras klassning.

Egenskaper

Material - korrosivitetsklass

Förzinkat - C3

Pulverlackerat förzinkat - C4

Aluzink - C4

Rostfritt - C4

Syrafast rostfritt - C5

Magestic - C5

Aluminium - C4

Dokumentation