Produkter

Huvar

Vi har ett brett utbud av avluftshuvar, kombihuvar, kombidon, uteluftshuvar och takgenomföring. Samtliga produkter kan tillverkas i flera olika material samt pulverlackas i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.

Filter på Certifikat

17 produkter

Takhuv Avlufthuv CKHA

CKHA

Byggvarubedömning Accepterad ikon Sundahus ikon

Avluftshuv

Takhuv Avlufthuv FCHA

FCHA

Byggvarubedömning Accepterad ikon Sundahus ikon

Avluftshuv

Takhuv Avlufthuv FJHA

FJHA

Byggvarubedömning Accepterad ikon Sundahus ikon

Avluftshuv

Takhuv Avlufthuv FKHA

FKHA

Byggvarubedömning Accepterad ikon Sundahus ikon

Avluftshuv

Takhuv Avlufthuv FKHB

FKHB

Byggvarubedömning Accepterad ikon Sundahus ikon

Avluftshuv

Takhuv Avlufthuv FNHA

FNHA

Byggvarubedömning Accepterad ikon Sundahus ikon

Avluftshuv

Takhuv Avlufthuv FSHA

FSHA

Sundahus ikon

Avluftshuv

TKHA

Sundahus ikon

Uteluftshuv

TSHA

Sundahus ikon

Uteluftshuv

THHA

Byggvarubedömning Accepterad ikon Sundahus ikon

Avluftshuv/Uteluftshuv

FTHA

Sundahus ikon

Kombihuv

FTHB

Byggvarubedömning Accepterad ikon Sundahus ikon

Kombihuv

av 17 produkter

Fler kategorier

Produkter

Brandskydd

Produkter

Skräddarsydda lösningar

Mer inom Ventilation