Brand-/brandgasspjäll med Dectus snabbkontakt

1 produkt