Styrning av 1 spjäll med Dectus Control

Styrning av 1 spjäll med Dectus Control

 

Enkla instruktioner för enkla produkter. Spjällbegränsaren Dectus X möjliggör styrning av ett brandspjäll till styrenheten Dectus Control. Snabb, enkel och smidig installation med hjälp av unika snabbkontakter. Bara hos Hagab.